En bæredygtig biodiversitet er selve livsgrundlaget for mennesker og alle organismer på jorden.

Forringelse af biodiversitet i vores biosystem medfører katastrofale følger for miljøet, men også dødsfald, sult og kriminalitet for især udsatte børn på flugt og uden sikkerhed i udviklingslande.

Marooms’ vision er at skabe en smukkere, mere nærværende og bæredygtig til gavn for miljøet og vores børn.

Med Covid-19 pandamien, der rammer alle dele af verdenen, og et priviligium at kunne være i Danmark, finder vi det  mest betydningsfuldt at vi i 2020 hjælper børn på flugt, der er hårdt ramt under pandamien.

Vi hjælper økonomisk såvel som vi finder en rolle i at være nærværende og deltagende gennem vidensdeling.

Projektet er udvalgt gennem en tæt dialog med Red Barnet i Sydafrika.

 

Hvad er biodiversitet?

Biodiversitet er alle variationer af liv, som findes i naturen. Begrebet omfatter mangfoldigheden af alle levende arter i alle geografiske områder, fra bjerge til kyst, sletter til ørken, vand, floder og i hav.

Begrebet bruges også om mangfoldighed inden for forskellige arter, mellem arter og mellem økosystemerne arterne lever i.

 

Biodiversitet – Nutiden og fremtiden

Uden biodiversitet dør de små økosystemer, som til sammen udgør vores biosystem.

Mennesker er afhængige af en bæredygtig naturmangfoldighed og et biosystem med diversitet.

Livsvigtig luft, vand og mad er resultat af biodiversiteten i jordens biosfære. Alt, vi mennesker bruger hver eneste dag, kommer fra naturen.

I et økosystem har alle de levende organismer en bestemt funktion og bidrager på sin måde til, at balancen i økosystemet bliver opretholdt. Nogle arter bestøver og bidrager til, at planter kan formere sig. Nogle arter producerer næring til jord, mens andre blander jorden.

For at hindre tab af biodiversitet kræves en række samfundsændringer med fokus på bæredygtig udvikling. Bæredygtig udvikling handler om at tage vare på menneskers behov i dag – uden at ødelægge fremtidige generationers muligheder for at kunne dække deres.

Mangel på biodiversitet og hermed huller i vores økosystemer forårsaget af vores overforbrug, livsstil og miljøpåvirkning, har blandt medført at Covid-19 er så smittefarlig og dødbringende direkte såvel som indirekte.

 

Quizz om biodiversitet

→ Bliv klogere på biodiversitet 

 

 

Følg os for mere info via Instagram, Facebook eller Marooms Club.

 

 

♥ Hjælp os med at hjælpe  ⇒ 10% af vores salg går ubeskåret til børn på flugt.