VI SIGTER MOD

SDG #4:
Kvalitetsuddannelse

SDG # 10:
Mindre ulighed

Marooms ønsker at inspirere børn til at være mere kreativt tænkende. Vi bruger effekten fra collager til at nå vores mission. Vores collager inviterer børn og deres forældre til at tale om naturen, vores engagement med naturen og teknologiens udvikling.

Vi ønsker samtidigt at børn lærer at påskønne andres syn. Vi har alle forskellige opfattelser, fordi vi er forskellige mennesker. At omfavne mangfoldighed og dele meninger kan være givtig for den kreative proces.

Med fokus på at skabe et bæredygtigt miljø til og med vores børn, blev Marooms konceptet skitseret med inspiration fra FN’s Verdensmål (Sustainable Development Goals).

→ Læs mere om FN’s 17 Verdensmål.

VI HANDLER PÅ

SDG #12:
Ansvarlig forbrug og produktion

SDG # 17:
Partnerskab for mål

Kina har været den vigtigste producent for den vestlige forbrugerkultur i det sidste århundrede med høje omkostninger for miljøet.

Marooms har til hensigt at skabe tidsløse produkter i naturlige materialer. Vi ønsker en bæredygtig fremtid med mindre forurening og holdbare produkter. Vi har bevidst valgt at støtte og opmuntre vores partnere i Kina til at producere miljøvenlige produkter.

Vores valg af produktionssted var derfor indlysende. Vi ønskede, at konvertere vores kinesiske partnere fra ikke at producere bæredygtigt til at de idag har lavet deres første økologiske produktion nogensinde.